Telegram paylaşım izlenmesi, Telegram kanallarında ve gruplarında paylaşılan içeriklerin ne kadar görüntülendiğini belirten bir ölçüttür. Bir paylaşımın izlenme sayısı, kullanıcıların paylaşımın üzerine tıkladıktan sonra ne kadar süreyle görüntülediği veya paylaşımın görüntülendiği süre boyunca kaç kişinin etkileşimde bulunduğunu gösterir.

Telegram paylaşım izlenmeleri, kanal sahipleri ve grup yöneticileri için önemli bir ölçüttür. İçeriklerinin ne kadar etkili olduğunu, hangi tür içeriklerin daha popüler olduğunu ve hangi zamanlarda daha fazla izlenme aldığını anlamalarına yardımcı olabilirler.

Telegram paylaşım izlenmeleri, öncelikle kanal sahibi veya grup yöneticisi tarafından görüntülenebilir. Ancak bazı durumlarda, Telegram kanallarında veya gruplarında paylaşılan içeriklerin izlenme sayısı herkes tarafından görülebilir. Bu durumda, bir paylaşımın popülerliği ve etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün olabilir.